Általános szerződési feltételek

Tartalmazza Gara-Ép-Ker Kft. ( 4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A.; adószám: 25171747-2-15; cégjegyzékszám: 15 09 082606; e-mail: garaepkerkft@gmail.com), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Gara – Ép – Ker Kft.
A szolgáltató székhelye: 4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A.
Telefonszám: +36-30-219-4413 A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus Levelezési címe: garaepkerkft@gmail.com
Adószáma: 25171747-2-15
Cégjegyzékszám: 15 09 082606
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Nyíregyházi Törvényszék
Telefonszáma: 06 42 524 001
A szerződés nyelve: magyar

Általános rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 Szerződési Feltételek közzététele

 • A Webshop Szerződési Feltételek Felhasználó által történő elfogadása a Webshop-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz az oldalon regisztrációt indít és/vagy árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 Szerződési Feltételek hatálya

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja. A Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webshop-szolgáltatást biztosítja.

A szolgáltatás

2. A szolgáltatás

 • A Szolgáltató a Felhasználók részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webshop-szolgáltatást.

2.1 A Webshop-szolgáltatás területi hatálya

 • A Webshop-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület mind belföldről, mind külföldről elérhető.

2.2 A szolgáltató üzlethelyiséggel nem rendelkezik.

A fizetés módjai, OTP Simple Pay bankkártya elfogadás

3.1 A felhasználó rendelésének árát közvetlen OTP Simple Pay bankkártyás vagy utánvételes fizetéssel egyenlítheti ki. A bankkártyás fizetés során a webáruház a Felhasználót a OTP Bank rendszeréhez irányítja, ahol a fizetést elvégezheti.

 • Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés az OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.
 • A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) Gara – Ép – Ker Kft. (Székhelye: 4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A.) adatkezelő által a(z) garaepker.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
 • Számlázáshoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Cégnév (nem kötelező); Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím
 • Szállításhoz szükséges adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Cégnév (nem kötelező); Ország; Irányítószám; Város; Utca, házszám;

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A szerződés létrejötte

4. A Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

 • A Szerződés a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával, illetve a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel jön létre.
  A szerződés nyelve a magyar.
 • A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a megrendelést jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Felhasználó adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 A vásárlással a Felhasználó elismeri, hogy előzőleg tájékozódott jelen Általános Szerződési Feltételek felől, és elfogadja annak tartalmát.

A rendelés menete

5. A webáruházban való vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárlás során megadott számlázási információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli.

 • A vásárláskor megadott információk:
  Vezetéknév, keresztnév, cégnév, ország, város, irányítószám, utca – házszám, telefonszám, email cím

5.1 A Felhasználó a termékoldalakon látható és részletezett termékek egységcsomagját a ‘kosárba teszem’ gombbal virtuális kosárba gyűjti. Néhány termék a webshopból közvetlenül nem rendelhető, a ‘kosárba teszem’ gomb helyett átirányítjuk a Kapcsolat oldalunkra.

A ‘Pénztár’ oldalon a számla adáshoz szükséges információkat kell megadni. A megrendelés után e-mailben visszaigazolást kap a Felhasználó és a Szolgáltató, aki ennek megfelelően megkezdi a megrendelés feldolgozását.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása annak megérkezését követő 24 órán belül megkezdődik.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 1-3 munkanapon belül.

 • Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Az elállás joga

7.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Garancia és jótállás

8.1 A termékekre a Szolgáltató törvény szerint előírt garanciát vállalja. Hiba esetén az Ügyfélszolgálat személyesen vagy telefonon tájékoztatja a Vevőt a teendőkről, illetve az elérhetőségek valamelyikén is tájékoztatást nyújtunk. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

9.1 A panaszügyintézés helye – megegyezik az értékesítés helyével, vagy a Vevő telefonon és emailben fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához. Az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: garaepkerkft@gmail.com
Telefon: +36-30-219-4413